Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

Ticari Ceza Hukuku

Ekonomik ve ticari hayatın içinde karşılaşılan bazı eylem ve davranışlar dağınık olarak farklı kanunlarda yer alan hükümler uyarınca suç olarak nitelendirilmekte ve cezai yaptırımlara tabi tutulmaktadır.

Gün geçtikçe önemi ve kapsamı genişlemekte olan Ticari Ceza Hukuku en klasik tanımından hareketle hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli ve taksirli iflas suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları, belgede sahtecilik, rüşvet, zimmet, rekabet suçları, gibi suçların yanında, özellikle ticaret şirketlerinin, şirket yöneticilerinin ve beyaz yakalı çalışanların karşı karşıya kalması muhtemel haksız rekabet, sermaye piyasası, ticari sır ve bankacılık sırlarının ifşası suçu, bankacılık suçlarını da kapsar duruma gelmiştir.

Büromuz uzun yılları aşan deneyimi ve ticari ceza hukuku kökenli avukatlarıyla ticari ceza hukuku kaynaklı her türlü dava ve işin takibiyle ilgili müvekkillerine üst düzeyde hukuki hizmet vermektedir.

İcra İflas Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Deniz Hukuku

Vergi Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Borçlar Hukuku


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.