Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler yönünden ticari yaşamı düzenleyen, ticari ilişkilerin kurulması, sözleşmelerin kuruluşu, sürdürülmesi, sona ermesine ilişkin kuralları belirleyen, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının bütününü ifade eden geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatlara son derece hâkim olan ekibimiz, ticaret hukukuna ilişkin tüm dava ve tahkim yoluyla çözülen uyuşmazlıklarda dahil olmak üzere müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Ticaret hukukunun borçlar ve sözleşmeler hukuku ile kesişim noktasında bulunan, pay devir ve pay sahipleri ilişkilerini düzenleyen sözleşmeler başta olmak üzere sözleşmelerin yazımı, müzakeresi, imzası, revizyonu ve kapanış işlemleri de çalışma alanlarımızdadır.

İcra İflas Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Deniz Hukuku

Vergi Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Borçlar Hukuku


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.