Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tür değiştirmesi, tasfiyesi konularına dair normları ihtiva eder.

Le Büro tarafından şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, cari hesap, kira, alım-satım ve kredi sözleşmelerinin düzenlenmesi hususlarında hizmet verilmektedir.

Sunulan danışmanlık hizmeti kapsamında ise, ilgili şirketlerin kuruluşlarında yer alınmakta olup, Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte ve ortaklık anlaşmaları hazırlanmaktadır. Türk şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımları ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak hukuki danışmanlık yapılmaktadır.

İcra İflas Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Deniz Hukuku

Vergi Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Borçlar Hukuku


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.