Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Uluslararası ticari sözleşme, birden çok hukuk sistemi ile bağlantılı olarak hazırlanan, ticari işlemlere konu olan sözleşmedir.

Uluslararası Ticari Sözleşmeler hukuku konusunda, yerli ve yabancı müvekkillerimizin iş ilişkilerini güvence altına almak, karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek için tüm sektörlere ilişkin sözleşme tanzimi, incelenmesi, değerlendirilmesi, müzakeresi ve feshi konularında hukuki hizmet vermekteyiz. Sözleşmenin ele alındığı sektör ve değişen hukuki düzenlemeleri dikkate alarak hukuki destek sağlamaktayız.

İcra İflas Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Deniz Hukuku

Vergi Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Borçlar Hukuku


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.