Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Le Büro, yabancı gerçek veya tüzel kişi müvekkillerine Türkiye’de gerçekleştirmek istenilen yatırım alanlarına ilişkin hukuki ve mali danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda, yapılacak yatırımlara ilişkin ön fizibilite çalışmaları, risk ve kazanç dengesinin analizi, vergisel avantaj ve yükümlülükler, yatırımlara ilişkin izin, teşvik ve yatırım destekleri ve işbu desteklerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak işlemleri de kapsayan yatırımın hazırlık sürecinden başlayarak ilgili firmanın temsil edilmesi, ilgili yatırıma uygun bölge ve yerin tespiti, temin edilmesi, fizibilite-ekonomik-finansal-hukuki etütlerin değerlendirilmesi know-how yönetimi, konuları başlıca olmak üzere dava ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Yatırım sürecinde ilgili sektöre uygun olarak kurulacak şirketin hukuki yapısının belirlenmesi ve yürütülmesi, şube, irtibat bürosu ve işletme kurulması, çalışma ve oturum izinlerinin alınması konuları da dâhil olmak üzere yabancı yatırımcının ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda dava avukatlığı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İcra İflas Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Deniz Hukuku

Vergi Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Borçlar Hukuku


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.