Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

İcra İflas Hukuku

Le Büro olarak başlıca prensibimiz, müvekkillerimizin alacaklarını en hızlı, etkili ve en az masraf ile edinmeleridir.

Büromuz, yerli ve yabancı şirketler ile gerçek kişilerin alacaklarının tahsili hususunda danışmanlık ve dava hizmeti vermekte, gerçekleştirilmesi ve neticelendirilmesini müteakiben tahsilatların yapılması, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılması konularında gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi, yapılan haksız itirazların iptali için itirazın iptali davası açılması ve takibi, iflasın kapanmasına kadar geçen süre boyunca tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi, ekonomik zorluk yaşayan gerçek ve tüzel kişilerin bankalara, vergi dairelerine, SGK’ya, piyasaya ve işçilere olan borçlarının ödenmesi hususunda ilgili hukuki işlemlerin uygulanması, rehabilite edilmesi ve mali durumlarının eski haline getirilmesi, alacaklı ve borçlu kişi ve kuruluşları yetkili makamlar önünde temsil edilmesi, konkordato ilan edilmesi ve yeniden yapılandırma işlemleri, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

İcra İflas Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Deniz Hukuku

Vergi Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Borçlar Hukuku


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.