Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Günümüzde ticaretin yaygınlaşması ile ürünlerin ve hizmetlerin çeşitliliği artmakta ve bu artışa paralel olarak emeğin ve özgünlüğün korunma ihtiyacı da önem kazanmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku patent, marka, faydalı model, telif hakları, tasarım olmak üzere fıkri ve sınai hakların korunması, tescili, kullanılması alanlarında mülkiyet ihlallerini önlemek amacıyla sürekli yenilenen ve gelişen hukuki bir alandır.

Bu bağlamda büromuz nezdinde bulunan marka ve patent vekillerimiz aracılığıyla, fikri mülkiyet alanında korunmaya değer bir ürün-hizmeti bulunan veya fikri mülkiyet içeren iş ve işlemlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İcra İflas Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Deniz Hukuku

Vergi Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Borçlar Hukuku


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.