Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, hukukun temel alanı olup, taraflar arasındaki borç ve alacak ilişkilerini ele almaktadır. Bu kapsamda, haksız fiil, borç ilişkisinin özel durumları, her türlü alım-satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, kefalet ve garanti sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, finansal kiralama, faktöring ve finansman sözleşmeleri, taşıma ve dağıtım sözleşmeleri, sözleşmelere ilişkin fesih durumları, sözleşme ihlalinden doğan davalar yer almaktadır.

Büromuz, borçlar hukuku alanında müvekkillerimizin yatırım ve iş alanlarına ilişkin sözleşme hazırlıkları ve borçlu-alacaklı olarak yerine getirmeleri gereken edimler doğrultusunda özel ihtiyaçlarına ilişkin çözümlerle her türlü hukuki ihtilafa ilişkin hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri vermektedir.

İcra İflas Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Deniz Hukuku

Vergi Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Borçlar Hukuku


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.